Kesirlerle İlgili Problemler Ve Çözümleri 1
>

» Kesirlerle İlgili Problemler Ve Çözümleri 1 1. Mehmet bir testin önce 2/5  ini, sonra da  1/5 ini çözüyor. Geriye 24 soru kaldığına göre bu test  kaç soruluk bir testtir?

2. Nur, bir pastanın önce 1/3 ünü, sonra da kalanın 1/3 ünü yiyor. Geriye pastanın kaçta kaçı kalır?

3. Talha, kontörlerinin 3/4 ünü bitirmiştir. Talha, 22 kontör daha harcarsa başlangıçtaki kontörlerinin 11/12 si bitmiş olacak. Buna göre Talha’nın başlangıçta kaç kontörü vardı?

4. Sıvı sabun, kuruduğunda ağırlığının 3/7 sini kaybediyor. Buna göre 840 gram sıvı sabundan kaç gram kuru sabun elde edilir?

5. Selim’in yaşı Rıdvan’ın yaşının 5/3 katıdır. İkisinin yaşları toplamı 104 olduğuna göre Selim kaç yaşındadır?

6. 1/ 3 ü ile kendisinin toplamı 84 olan sayı kaçtır?
ÇÖZÜMLER

1. İlk önce Mehmet’in testin ne kadarlık bölümünü çözdüğünü bulalım.
2 +  1 =  3
5       5     5

Demek ki çözülmeyen kısım 2 dir.
5
2 i 24 soruysa  tamamını buradan bulabiliriz.
5
24 ÷ 2 = 12
12 x 5 = 60

2. “Kalanın” ifadesi geçen soruların pratik çözümü vardır.
Paydaları çarpıp kesirleri buna göre düzenleyelim. Paydalar  3  ve 3 dür.
3 x 3 = 9
Pastayı 9 a bölünmüş olarak düşünerek problemi çözeceğiz.
Nur başlangıçta pastanın 1 ünü yiyor. Yani 3 u;
3                         9
x
 x
 x 
Sonra da kalanın 1 ünü yiyor. Yani 2 sı;
3                          6

x
 x
 
x
 x
 
x

 
Pastanın 5 u yenmiş; 4 u kalmıştır.
9                9

3. Talha kontörlerinin 3 ünü bitirmiş.
4
Başka bir deyişle 9 sini bitirmiş.
12
22 kontör daha harcarsa kontörlerinin 11 si bitmiş olacak.
12

 
 


22 kontörün, kontörlerinin 2 sine denk geldiğini buluruz.
12
2 si 22 kontör ise başlangıçtaki kontörünü bulabiliriz.
12
22 ÷ 2 = 11
11 x 12 = 132

4. 7 gram sabun kuruyunca 4 gram kalıyor.
Buna göre 840 gram sıvı sabundan kaç gram kuru sabun  oluşur.
7 gram sıvı sabundan          840 gram sıvı sabun
4  gram katı sabun                 ?     gram katı sabun
Sıvı sabun kaç katına çıkmışsa katı sabun da aynı oranda artar.
840 ÷ 7 = 120
Buna göre katı sabunda aynı oranda artacaktır.
120 x 4 = 480 gram katı sabun.

5. Selim’in yaşı Rıdvan’ın yaşının 5 katıymış.
3
O zaman Selim’ e 5k, Rıdvan’a 3k diyelim.
Yaşları toplamı 104 müş.
5k + 3k = 104
8k = 104
k = 13
Bize Selim’in yaşı soruluyor.
5k = 13 x 5 =>   Selim’in yaşı -> 65

6. 1 üne K dersek, kendisine 3K deriz.
3

K+ 3K = 84
K = 21
Sayının kendisi 3K idi. O zaman sayımız ;
3 x 21 = 63 

Kaynak: herdembilgi.blogcu.com